Disclaimer
Ondanks dat de inhoud van de site zo actueel mogelijk gehouden word is het alsnog mogelijk dat er onjuiste informatie op de site te vinden is. Er kan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de informatie die hier te vinden is.

De scouting G.j.Geysendorffergroep aanvaardt op geen enkel manier de aansprakelijkheid voor enige schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie. Deze site wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. De site bevat ook links naar andere documenten de Scouting G.j.Geysendorffergroep is op geen enkele manier verantwoordelijk te houden voor de inhoud of de schade die het gebruik van de documenten met zich mee brengt.
De Scouting G.j.Geysendorffergroep behoudt zich het recht om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
Algemene bezoekgegevens zullen bijgehouden worden. Deze zullen alleen gebruikt worden om een beeld te geven van de bezoekers trend en de website te optimaliseren. Of indien u zich naar beoordeling van de webmaster misdraagt zullen deze gegevens gebruikt worden om u de toegang te ontzeggen aan deze website en aan alle aangeboden diensten.

 

Copyright
Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze internetsite zoals: alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan Scouting G.j.Geysendorffergroep. Het verveelvoudigen en openbaar maken van enige vorm van informatie te vinden op deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting G.j.Geysendorffergroep niet toegestaan.

 

Wijzigingen
Scouting G.j.Geysendorffergroep behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

Privacy Statement
Scouting G.j.Geysendorffergroep gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van leden en gebruikers van de website. De persoonsgegevens op deze site zullen ook nooit aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Tevens is het ook niet toegestaan om enige gegevens van de site te kopiëren of hergebruiken.

Scouting G.j.Geysendorffergroep behoud zich het recht foto`s van de leden van de stichting Scouting G.j.Geysendorffergroep te gebruiken ter promotie van de stichting (website en andere materialen) en ter vermaak van (oud-) leden, familie, vrienden en/of kennissen van haar (oud-) leden. Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van het beeld materiaal dan kan dat kenbaar gemaakt worden bij de webmaster.