Contributie en overige kosten:

Om de activiteiten mogelijk te maken en het materiaal van de groep te onderhouden en te verzekeren wordt er jaarlijks een contributie vastgesteld. Hierbij wordt getracht om zowel de groep financieel gezond te houden en tevens geprobeerd om de kosten zo te houden dat het lidmaatschap voor iedereen mogelijk moet zijn.  De contributiekosten zijn opgebouwd uit 3 delen, namelijk:

  • Landelijke contributie: De Geysendorffersgroep is net als ruim 1100 andere scoutinggroepen aangesloten bij Scouting Nederland, waaraan een deel van onze contributie wordt afgedragen.
  • Regionale contributie: De Geysendorffersgroep is onderdeel van scoutingregio Maasdelta, ook hieraan wordt een gedeelte van onze contributie afgedragen.
  • Groeps contributie: Het laatste gedeelte van de contributie wordt door leiding en bestuur besteed aan onderhoud en aanschaf van materiaal, verzekeringen, belasting en de nodige nutsvoorzieningen.

Voor 2021 bedragen de contributiekosten:

SpeltakLandelijke contributie
per jaar
Regionale contributie
per jaar
Groepscontributie
per jaar
Totale contributiekosten
per jaar
Totale contributiekosten
per maand
Welpen27,70 €8,50 €86 €114.00 €9,17 €
Zeeverkenners29,70 €8,50 €147,80 €186,00 €15 €
Wilde Vaart29,70 €8,50 €147,80 €186,00 €15 €
Loodsen29,70 €8,50 €147,80 €186,00 €15 €
Vrijwilligers29,70 €8,50 €nvt32,00 €NVT

Iedere speltak van deze groep heeft tevens een scoutfit van de scoutshop welke afhankelijk van de speltak delen van de opkomst of de gehele opkomst wordt gedragen. Vraag de speltakleiding of begeleiding welk type Scoutfit jij nodig hebt.
In enkele gevallen per jaar, voornamelijk bij deelname en kampen en wedstrijden wordt er door de speltakleiding een optionele deelnemersbijdrage gevraagd om de extra kosten van dit evenement op te kunnen vangen. Heeft u vragen over de kosten van het lidmaatschap bij de geysendorffersgroep, neem dan gerust contact op met onze penningmeester.

 

Huishoudelijk reglement:

Als je lid wordt van een Scoutinggroep of -regio word je ook lid van de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland, Scouting Nederland. Ga je aan de slag als landelijk vrijwilliger, dan word je ook lid van de vereniging. Binnen de vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor onderlinge binding en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en veilige speelomgeving voor jeugd en jongeren. Dat vinden we bij Scouting heel erg belangrijk. Daarom zijn deze afspraken vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Bij het lid worden van een groep, regio of de landelijke organisatie, vragen we je kennis te nemen van het Huishoudelijk Reglement. Je kunt het document op deze pagina downloaden, door op onderstaande link te klikken. Huishoudelijk reglement Scouting Nederland

 

Vrijwilligers:

Om wekelijks alle speltakken een leuk en veelzijdig programma aan te bieden heeft de Geysendorffergroep veel ondersteuning van vrijwilligers. Al de vrijwilligers van de Geysendorffergroep zijn in bezit van een Verklaring Omtrend Gedrag en respecteren het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Iedere speltak heeft leiding welke gekwalificeerd is om leiding te geven aan de desbetreffende leeftijdsgroep. Dit betekent dat er een meerdaagse training is gevolg en voldoende ervaring is opgedaan bij de Scouting Acedemy (het opleidingsinstituut van Scouting Nederland). Bij de waterscouts bezit speltakleiding meerdere kwalificaties en diploma’s om te mogen varen met de vaartuigen en ook om jeugdleden zeilles te geven en te examineren volgens de CWO richtlijnen.